Archive for kuaikanmanhua (kuaikanmanhua)

Invite a wolf into the house
Invite a wolf into the housekuaikanmanhua (kuaikanmanhua)
Manhua
6.86

อ่าน Invite a wolf into the house เรื่องย่อ คนหนึ่งเป็น CEO ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของพวกมนุษย์หมาป่า อีกคนเป็นแวมไพร์เร่ร่อนที่ไม่มีอะไรดีเลย พวกเขามีเหตุผลทุกประการที่จะเป็นศัตรูตัวฉกาจ แต่ลูกหมาป่าก็โผล่ขึ้นมาและผูกสายสัมพันธ์ของพวกมัน ดูความโรแมนติกระหว่างมนุษย์หมาป่าและแวมไพร์ อะไรจะจุดประกายไฟขึ้นระหว่างคนทั้งสอง แม้ว่าจะมีสถานะและบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างมาก?